Sandplay terapi

Sandplay är en terapimetod som härstammar från den brittiske läkaren Margaret Lowenfelds nonverbala kommunikation med barn. Senare utvecklades metoden av den schweitziska jungianska terapeuten Dora Kalff med utgångspunkt i Jungs uttalande, att händerna ofta vet hur man skall lösa en gåta, som intellektet förgäves har brottats med.

Sandplay är ett kreativt psykologiskt arbete med händerna, som baserar sig på C.G Jungs psykologiska principer. I sandplay uttrycker klienten sina inre fysiska och psykiska bilder med sand, vatten och miniatyr objekt - symboler, i ”ett fritt och tryggt område”, som den terapeutiska relationen och sandlådan utgör.

Flera sandplay bilder, som följer efter varandra i sandlådan, skapar en dialog, som pågår mellan klientens medvetna och omedvetna delar av psyket. Denna process aktiverar helande och utvecklingen av personligheten.

Sandplay som terapeutisk metod kan framgångsrikt användas med såväl vuxna som barn. Sandplay kan också användas i parterapi. Sandplay terapi kan användas i tillägg till verbal psykoterapi vid Anne-Charlotte Söderström mottagning i Helsingfors.

Ta kontakt