Jag

Anne-Charlotte Söderström har en lång och gedigen arbetserfarenhet som psykoterapeut i privatpraktik, med eget institut i Oslo och London. Hon har även arbetat som lärare och handledare för studerande i fysioterapi och i psykoterapi vid ISA (Institute of Self-Analysis) som baserade sig på anknytningspsykologi, och som hon var med och grundade i London.

Anne-Charlotte Söderström har en lång och gedigen arbetserfarenhet som psykoterapeut i privatpraktik, och som lärare och handledare för studerande i fysioterapi, och i psykoterapi vid ISA (Institute of Self-Analysis) som baserade sig på anknytningspsykologi, och som hon var med och grundade i London. Hon har också studerat biodynamisk psykoterapi, kroppsmedvetande, med Gerda Boyesen i London.

Anne-Charlotte Söderström är utbildad psykoterapeut från IPSS ( Institute of Psychotherapy & Social Studies ) i London. Hon är medlem i TEO (finska registret för godkända terapeuter), Fpa, Therapeia, BISS. Tidigare medlem av UKCP ( United Kingdom Council of Psychotherapy, psykoanalytiska sektionen). Hon har studerat sandplay terapi i London vid British & Irish Sandplay Society (BISS) , del av ISST , International Society of Sandplay Therapy.

Ta kontakt